Cita d’amor romàntic per al meu home. A la imatge amb parella besant-se al capvespre.