Citeu sobre l'aprenentatge de l'art de viure de la estoica filòsof Seneca.