Citació vital sobre imatge amb mar i núvols foscos.