bonica cita del matí sobre fons amb flors grogues.

  • fins que no facis conscient de l’inconscient, dirigirà la teva vida i l’anomenaràs destí