• bon dia
  • Oració d'aniversari per demanar protecció i benedicció a Déu.