Breu cita sobre persones que no es relacionen fàcilment amb els altres.