Citació de Confuci sobre l’amistat i la confiança.