Cotitzacions De Vida

Cites feliços

La cerca de la felicitat és la qual tothom pot relacionar-se. La felicitat és l’objectiu final i l’indicador d’una vida exitosa i complerta. Independentment de la circumstància, sempre és agradable

  • Gràcies a Déu, el seu divendres, divertit, cita

  • Llegir Més