Cita de Mark Twain sobre respectar-se amb una imatge de flors d’ametlla en plena floració.