Citació de Confuci sobre el silenci. Amb paisatge natural.