William Shakespeare Citar com és lliure de triar i el nostre destí no és determinat per les estrelles.