• porta bé avi
  • Cita de saviesa de Mahatma Gandhi.