Cita sobre l'amistat de Henry David Thoreau. Imatge de la natura amb papallona.