Desitig formal d'aniversari per imatge d'un regal bellament embolicat.