Cita de bona nit de William Shakespeare sobre la imatge d'una nit estrellada.